Polityka prywatności

Odpowiedzialność

Capybara design jest marką tworzoną przez firmę Common Wombat. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Common Wombat.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez firmę Common Wombat

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Państwa dane osobowe podlegają ochronie. Niniejszy dokument informuje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych przez firmę Common Wombat.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Common Wombat Krzysztof Świeczkowski, Al. Grunwaldzka 203/2 80-266 Gdańsk, email: biuro@commonwombat.pl
 • W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Administratorem, Krzysztofem Świeczkowskim, pełniącym również rolę Inspektora Ochrony Danych, email: k.swieczkowski@commonwombat.pl
 • Common Wombat nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, o ile takie udostępnianie nie zostało wprost wskazane

Cel oraz sposób przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu możliwość realizacji usługi firmy Common Wombat tj. produkcja oprogramowania, działania marketingowe oraz obsługę klienta. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na potrzeby wewnętrzne firmy takie jak obsługa księgowo kadrowa lub prowadzenie rekrutacji.

 • Dane klientów będą przetwarzane w celu realizacji założeń umowy oraz rozliczenia faktur, do czasu zakończenia umowy.
  • Dane bieżących klientów mogą być udostępniane podmiotowi/podmiotom odpowiedzialnym za obsługę księgową i/lub prawną, w zakresie potrzebnym do wystawiania faktur i/lub innych dokumentów związanych z realizacją umowy
 • Dane potencjalnych lub byłych klientów będą przetwarzane w celach marketingowych oraz remarketingowych. Dane zostaną usunięte po dwóch latach w przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu lub od razu w przypadku bezpośredniego polecenia usunięcia.
 • Dane współpracowników/zleceniobiorców będą przetwarzane w celu realizacji założeń umowy oraz rozliczania faktur. Dane zebrane od pracowników dodatkowo reguluje prawo pracy – Przepisy prawa pracy ściśle wskazują, jakich danych pracodawca może żądać od osoby podejmującej pracę. Pracodawca może wymagać od takiej osoby podania danych (art. 221 § 1 k.p.): Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia umowy, dane dotyczące płatności będą przechowywane przez okres 5 lat.
  • Dane bieżących współpracowników/zleceniobiorców /pracowników mogą być udostępniane podmiotowi/podmiotom odpowiedzialnym za obsługę księgową i/lub prawną, w zakresie potrzebnym do wystawiania faktur i/lub innych dokumentów związanych z realizacją umowy
  • Dane kandydatów na pracowników i/lub współpracowników/zleceniobiorców będą przechowywane na potrzeby rekrutacji, CV wysyłane do Common Wombat powinny zawierać następujące zdania:
   • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji. (obowiązkowe)
   • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez firmę Common Wombat. (opcjonalne).
  • CV będą przechowywane na potrzeby rekrutacji. W przypadku braku kolejnej rekrutacji i braku polecenia usunięcia danych przez osobę, której dane są przetwarzane, dane zostaną usunięte po upływie dwóch lat.
 • Dane osób spoza powyższych kategorii będą przetwarzane tak jak dane klientów

Formularz kontaktowy

By skontaktować się z firmą Common Wombat przez formularz kontaktowy, należy podać adres mailowy w odpowiednim polu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia zgody, adres mailowy zostanie zapisany w liście kontaktów i traktowany zależnie od rodzaju danych – akapit „Cel oraz sposób przetwarzania danych osobowych”.

Strona www – monitorowanie zachowań użytkowników

 • Strona internetowa pod adresem https://capybara.design/ zawiera oprogramowanie monitorujące zachowanie użytkowników w celach analitycznych poprzez tzw. pliki cookies – umożliwia to polepszenie jakości usługi i uzyskanie informacji o użytkowaniu strony. Narzędziem służącym do zbierania danych na stronie jest Google Analytics – rejestruje czas spędzony na stronie, ilość odwiedzonych podstron oraz liczbę wejść. Dane użytkownika są anonimowe i uniemożliwiają identyfikację pojedynczej osoby. W związku z ww. analityką zanonimizowane dane użytkownika mogą być przekazywane firmie Google.
 • Można dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies z poziomu przeglądarki internetowej.
 • Działanie plików cookies na stronie następuje dopiero po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

Uwagi końcowe

 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do wycofania tej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.